Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uczestnicy Izby mają możliwość oszacowania i zaprognozowania wysokości wymaganych przez IRGiT depozytów zabezpieczających poprzez skorzystanie z Kalkulatora depozytów IRGiT.

Kalkulator umożliwia zarówno przybliżone wyliczenie aktualnie wymaganych przez Izbę depozytów, jak również przeprowadzenie symulacji dotyczących przewidywanych wysokości depozytów zależnie od zmian cen rynkowych. Wysokość depozytów zabezpieczających jest wyznaczana dla Uczestnika Izby zgodnie z obowiązującymi w Izbie regulacjami.

IRGiT zastrzega, że otrzymane wyniki symulacji mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostatecznie wyznaczone przez Izbę wymagania depozytowe.

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi kalkulatora depozytów znajdującą się w kalkulatorze.

Kalkulator depozytów

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: