Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd
Towarowych S.A.

ul. Książęca 4 (wejście D)
00-498 Warszawa

tel.: +48 22 341 99 01
fax: +48 22 341 99 83

@email

NIP: 525-244-16-34

REGON: 141660448

KRS: 0000321809

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków
Dział Rozliczeń
i Rozrachunku
Zespół ds. Należności
i Faktur
Dział Zarządzania
Ryzykiem
Biuro
Techniczne

 

Kapitał zakładowy: 44 805 000 zł.

NIP: 525-244-16-34

REGON: 141660448

KRS: 0000321809 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego)

Numer Rachunku Bankowego w Banku PEKAO S.A.: 81 1240 6292 1111 0010 7861 4988

Numer Rachunku IRGiT w KOBiZE: EU-100-5023275-0-60