Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BPI – Bank Płatnik Izby, zapewnia IRGiT realizowanie płatności związanych z rozrachunkiem transakcji zawieranych na rynkach finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Prowadzi dedykowane Uczestnikowi Izby subkonto Rachunku depozytów transakcyjnych IRGiT - przeznaczone do utrzymywania depozytów transakcyjnych oraz subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających IRGiT - przeznaczone do utrzymywania wymaganych depozytów zabezpieczających.

BPUI - Bank Płatnik Uczestnika Izby, zapewnia Uczestnikom Izby realizowanie płatności związanych z rozrachunkiem transakcji zawartych na rynkach finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Prowadzi Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby, przeznaczony do rozrachunku pieniężnego z IRGiT (z tytułu rozliczenia instrumentów finansowych, a także aktualizacji depozytów zabezpieczających). BPUI świadczy swoje usługi w oparciu o umowę z Uczestnikiem Izby, IRGiT i jej Bankiem Płatnikiem.

 

Rola BPUI w rozrachunku pieniężnym z tytułu rozliczenia instrumentów finansowych (włączając Rynek Uprawnień do emisji CO2)

 

Obraz

Rola BPUI w rozrachunku pieniężnym z tytułu rozliczenia instrumentów finansowych (dot. Rynku Uprawnień do emisji CO2)*

 

Obraz

Rola BPUI w rozrachunku pieniężnym z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających

 

Obraz