Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach plików cookies Serwis nie gromadzi żadnych danych osobowych i dane takie nie są przez Operatora serwisu gromadzone, przechowywane ani zbierane.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu IRGiT.pl«Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Spółka Akcyjna» z siedzibą pod adresem «ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa»

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Bezpieczeństwo

Spółka informuje, iż dokłada starań w celu ochrony strony internetowej przed nieuprawnionym dostępem lub atakami podmiotów zewnętrznych. Spółka zastrzega jednak, iż nie odpowiada za szkody powstałe wskutek ingerencji takich osób trzecich treści zamieszczone na stronie internetowej Spółki lub w transmisję danych poprzez sieć Internet. W szczególności wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Spółki za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego dostępu do strony internetowej osób trzecich lub dokonania przez podmioty nieuprawnione zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się na stronie internetowej. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność Spółki  za szkody powstałe na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika różnego rodzaju wirusów komputerowych.

Zastrzeżenia prawne

IRGiT oświadcza, iż informacje i dane znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią (i nie mogą być tak traktowane) ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. W szczególności zawarte tam oświadczenia, dane, dokumenty lub informacje nie stanowią dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia przepisów prawa. Spółka oświadcza, iż w toku zamieszczania danych lub informacji na stronie internetowej Spółka dołożyła i dokłada starań, aby publikowane na stronie informacje były aktualne, rzetelne i poprawne. Spółka zastrzega jednakże, iż podmioty korzystające ze strony internetowej i podejmujące jakiekolwiek decyzje na podstawie zawartych tam informacji lub danych podejmują wszelkie działania na swoje wyłączne ryzyko. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty (pośrednie lub bezpośrednie), które wynikły z korzystania przez podmioty trzecie ze strony internetowej Spółki. Spółka podkreśla, iż wszelkie informacje, dane oraz ogłoszenia opublikowane na stronie internetowej Spółki mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i nie mogą być interpretowane w inny sposób ani stanowić podstawy do roszczeń wobec Spółki.