Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Oto najaktywniejsze spółki i maklerzy 2023 roku według TGE i IRGiT

Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych po raz kolejny nagrodziły najaktywniejsze spółki i maklerów działających na rynkach prowadzonych przez TGE.

Zmiana w składzie Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych

30 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. powołała Piotra Listwonia w skład Zarządu Spółki na nową, wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października...

TGE, IRGiT oraz UEEX podpisały polsko-ukraińskie Memorandum of Understanding

6 września 2023 r. Towarowa Giełda Energii S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz Ukrainian Energy Exchange (Ukraińska Giełda Energii, UEEX) podpisały w Warszawie...

Łukasz Goliszewski nowym Prezesem Zarządu IRGiT

26 lipca 2023 roku Walne Zgromadzenie IRGiT powołało na stanowisko Prezesa Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, Łukasza Goliszewskiego.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

Rada Nadzorcza spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego...

Poznaliśmy najaktywniejsze spółki i maklerów roku 2022 według TGE i IRGiT

26 czerwca 2023 r., podczas uroczystej gali Podsumowania Roku Giełdowego 2022, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych nagrodziły najaktywniejsze spółki i...

O IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) to instytucja odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków.

IRGiT pełni bardzo ważną funkcję dla giełd towarowych i uczestników tych rynków. Zarządza ryzykiem rynkowym, identyfikując zarówno ogólne ryzyka, związane z rynkiem danych towarów, jak i ryzyka powiązane z poszczególnymi uczestnikami rynków. IRGiT dbając o bezpieczeństwo rynków towarów notowanych na giełdzie towarowej stale monitoruje uczestników tych rynków.

Aktualności

Aktualności

Komunikaty

Komunikaty

Podsumowanie Przypadku naruszenia

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”, „Izba”) informuje, że na stronie internetowej zostało opublikowane...