Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
2008

Założenie IRGiT

2010

Rozpoczęcie działalności operacyjnej

Otrzymanie zezwolenia KNF na prowadzenie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej oraz wykonywanie funkcji Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Rozliczanie i rozrachunek rynku energii TGE

Rozliczanie i rozrachunek rynku praw majątkowych TGE

Rozliczanie i rozrachunek rynku Uprawnień do Emisji CO2 TGE

Rozliczanie i rozrachunek Market Coupling (Szwecja – Polska)

2011

IRGiT został członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP EACH

2012

Rozliczanie i rozrachunek rynku gazu TGE

2014

IRGiT wprowadza nowy model rozrachunku oparty na współpracy z wieloma bankami

2015

Rozliczanie i rozrachunek Market Coupling (Litwa – Polska)

Rozliczanie i rozrachunek kontraktów terminowych na indeks TGe24 na Rynku Instrumentów Finansowych TGE

2016

Rozliczanie i rozrachunek Rynku Terminowego Praw Majątkowych TGE

Wzdrożenie systemu Nasdaq X-Stream Clearing

2017

Rozliczanie Price Coupling of Regions (Single Day-ahead Coupling)

2018

IRGiT został członkiem Association of Futures Markets

2019

Rozliczanie XBID (Single Intraday Coupling)

Rozliczanie i rozrachunek Uprawnień do Emisji CO2 na Rynku Instrumentów Finansowych TGE

2020

Usługi consultingowe dla GET Baltic

Usługi post-transakcyjne dla OTF TGE

Rozliczanie i rozrachunek rynku rolnego TGE

2021

IRGiT został członkiem CCP12