Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT stosuje w swojej działalności Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zasady Ładu Korporacyjnego KNF określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym w szczególności:

  • organizację i strukturę organizacyjną,
  • relacje z udziałowcami instytucji nadzorowanej,
  • funkcjonowanie organów - zarządzającego i nadzorującego,
  • ukształtowanie polityki wynagradzania, politykę informacyjną,
  • działalność promocyjną i relacje z klientami,
  • kluczowe systemy i funkcji wewnętrzne.