Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BPI – Bank Płatnik Izby, zapewnia IRGiT realizowanie płatności związanych z rozrachunkiem transakcji zawieranych na rynkach towarowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Prowadzi dedykowane Członkowi Izby subkonto Rachunku depozytów transakcyjnych IRGiT - przeznaczone do utrzymywania depozytów transakcyjnych oraz subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających IRGiT - przeznaczone do utrzymywania wymaganych depozytów zabezpieczających.

BPCI - Bank Płatnik Członka Izby, zapewnia Członkom Izby realizowanie płatności związanych z rozrachunkiem transakcji zawartych na rynkach towarowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Prowadzi Rachunek rozliczeniowy Członka Izby, przeznaczony do rozrachunku pieniężnego z IRGiT (z tytułu zawartych transakcji, a także aktualizacji depozytów zabezpieczających). BPCI świadczy swoje usługi w oparciu o umowę z Członkiem Izby, IRGiT i jej Bankiem Płatnikiem.

 

Rola BPCI  w rozrachunku pieniężnym z tytułu zawartych transakcji

Obraz

 

Rola BPCI w rozrachunku pieniężnym z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających

 

Obraz
Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: