Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1

Zmiana Banku Płatnika Członka Izby

Co się dzieje na tym etapie

  • Członek Izby, z Listy banków, wybiera nowy bank do pełnienia dla siebie funkcji Banku Płatnika Członka Izby (BPCI) oraz nawiązuje z nim współpracę.

2

Wypełnienie pakietu dokumentów

Co się dzieje na tym etapie

  • Członek Izby wypełnia i wysyła skany dokumentów do IRGiT na adres: @email w celu weryfikacji poprawności wypełnienia dokumentacji.

  • Po uzyskaniu akceptacji ze strony IRGiT przesłanych skanów, podpisane oryginały tych dokumentów Członek Izby przekazuje niezwłocznie do IRGiT.

3

Przeprowadzenie testów generalnych

Co się dzieje na tym etapie

  • Deutsche Bank konfiguruje w systemach bankowych odpowiednie rachunki.

  • IRGiT wraz z Deutsche Bankiem oraz wybranym przez Członka Izby BPCI przeprowadza testy generalne z wykorzystaniem Rachunku rozliczeniowego Członka Izby w BPCI. Przeprowadzenie testów generalnych wymaga złożenia przez Członka Izby „Oświadczenia Członka Izby dot. testów generalnych".

Warto pamiętać

IRGiT będzie na bieżąco przekazywała Członkowi Izby szczegóły dotyczące kolejnych etapów postępowania.

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: