Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1

Wybór Banku Płatnika Członka Izby

Co się dzieje na tym etapie

  • Członek Izby, z Listy banków, wybiera bank do pełnienia dla siebie funkcji Banku Płatnika Członka Izby (BPCI) oraz nawiązuje z nim współpracę.

2

Wypełnienie pierwszego pakietu dokumentów

Co się dzieje na tym etapie

  • Członek Izby wypełnia i wysyła skany dokumentów do IRGiT na adres: @email w celu weryfikacji poprawności wypełnienia dokumentacji.

  • Po uzyskaniu akceptacji ze strony IRGiT przesłanych skanów, podpisane oryginały tych dokumentów Członek Izby przekazuje niezwłocznie do IRGiT.

3

Wypełnienie drugiego pakietu dokumentów

Co się dzieje na tym etapie

  • Deutsche Bank, na wniosek IRGiT, wygeneruje dla Członka Izby drugi pakiet dokumentów, przygotowany na podstawie danych przedstawionych w "Oświadczeniu Członka Izby o numerze rachunku bankowego" oraz "Oświadczeniu Banku Płatnika Członka Izby".

  • IRGiT przekazuje Członkowi Izby do podpisania drugi pakiet dokumentów. Podpisanie ww. pakietu dokumentów będzie niezbędne do sprawnej komunikacji technicznej pomiędzy rachunkami biorącymi udział w procesie rozrachunku. Podpisanie ww. pakietu dokumentów również nadaje IRGiT prawo do składania zleceń w ciężar Rachunku rozliczeniowego Członka Izby w Banku Płatniku Członka Izby wskazanego w "Oświadczeniu Członka Izby o numerze rachunku bankowego" oraz "Oświadczeniu Banku Płatnika Członka Izby" do rozliczeń pieniężnych z IRGiT.

  • podpisane oryginały tych dokumentów Członek Izby przekazuje niezwłocznie do IRGiT.

4

Przeprowadzenie testów generalnych

Co się dzieje na tym etapie

  • Deutsche Bank konfiguruje w systemach bankowych odpowiednie rachunki.

  • IRGiT wraz z Deutsche Bankiem oraz wybranym przez Członka Izby BPCI przeprowadza testy generalne z wykorzystaniem Rachunku rozliczeniowego Członka Izby w BPCI. Przeprowadzenie testów generalnych wymaga złożenia przez Członka Izby „Oświadczenia Członka Izby dot. testów generalnych".

Warto pamiętać

IRGiT będzie na bieżąco przekazywała Członkowi Izby szczegóły dotyczące kolejnych etapów postępowania.

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: