Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komitet ds. Ryzyka pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w szczególności w sprawach dotyczących regulacji IRGiT lub uzgodnień, które mają wpływ na zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczeniem przez IRGiT usług rozliczeniowych, dotyczą bezpieczeństwa i efektywności prowadzenia rozliczeń, mechanizmów kontroli ryzyka, prawidłowego ustalania rodzaju i wielkości zabezpieczeń oraz formy ich wnoszenia.

Prace Komitetu umożliwiają wymianę informacji między IRGiT a pozostałymi podmiotami działającymi na rynku, w celu wypracowywania optymalnych rozwiązań.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających Członków Izby oraz ich klientów oraz przedstawiciele IRGiT i Towarowej Giełdy Energii S.A.

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: