Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zadaniem systemu gwarantowania rozliczeń jest zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń i rozrachunku transakcji dla wszystkich Członków Izby działających na rynkach rozliczanych przez IRGiT. 

 

Obraz

Każdy Członek Izby wnosi zabezpieczenia, które odzwierciedlają skalę ryzyka na jakie narażony jest system gwarantowania rozliczeń z tytułu rozliczanych przez niego transakcji.

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

 

Składowe systemu gwarantowania rozliczeń

 

Depozyty Zabezpieczające

Depozyty Zabezpieczające stanowią podstawowy element systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT.

Depozyty Transakcyjne

Depozyty Transakcyjne są elementem systemu gwarantowania rozliczeń i służą zabezpieczeniu rozrachunków pieniężnych.

Fundusze Gwarancyjne

Fundusz Gwarancyjny jest kolejnym elementem systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT.