Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”, „Izba”), mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych rozliczeń stwierdziła Przypadek naruszenia wobec Członka Izby.

Podmiot, którego dotyczy Przypadek naruszenia w dalszym ciągu posiada otwarte pozycje w kontraktach terminowych na:

 • rynku energii elektrycznej:
  • profil BASE:
   - okres dostawy 1 lipca 2022 r. – 30 września 2022 r.

  • profil PAEK
   - okres dostawy 26-29 kwietnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe IRGiT przystępuje do procesu zamykania pozycji poprzez transakcje zawierane bezpośrednio na rynku, zgodnie z Zasadami postępowania w sytuacji stwierdzenia Przypadku naruszenia, dostępnymi na stronie internetowej IRGiT.

Izba będzie informowała o dalszych, istotnych działaniach podejmowanych w tej sprawie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Wieczorek, Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem IRGiT

@email, 696-880-400

Łukasz Grządka, Zastępca Dyrektora w Dziale Zarządzania Ryzykiem IRGiT

@email, 665-650-757