Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Logowanie

Packaged CCP

Packaged CCP to udostępniona Członkom Izby aplikacja umożliwiająca dostęp do przedstawionych w przejrzysty sposób informacji dotyczących zawartych transakcji oraz import raportów prezentujących szczegółowe wartości rozliczeniowe.

Dostęp do raportów rozliczeniowych możliwy jest po zalogowaniu do aplikacji Packaged CCP przy użyciu dowolnej przeglądarki, która wykorzystuje .NET w wersji przynajmniej 4.5. (polecana aktualna).

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Biuro Techniczne

Ważne linki

Packaged CCP

Platforma .NET Framework

Instrukcja do API

Login i hasło do systemu nadawane są na wniosek Członka Izby skierowany do Biura Rozwoju i Obsługi Członków na adres mailowy: @email.

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków