Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej polegające na doszczegółowieniu zapisów, zakresie rynków i godzin, zapisów odnoszących się do możliwości zmiany pozycji na Jednostkach Grafikowych oraz modyfikacji transakcji zawartych w danym dniu na kontach ewidencyjnych przypisanych danemu podmiotowi, w szczególności w zakresie edycji pola opis i podziału wolumenu transakcji między danymi kontami ewidencyjnymi. Dodatkowo doprecyzowane zostały zapisy w obszarze roli Rachunku technicznego Izby w przyjętym modelu rozrachunku pieniężnego oraz w zakresie zasad ustalania kursów rozliczeniowych w sytuacjach nadzwyczajnych.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 30 listopada 2023 r.

Szczegółowe zasady rozliczeń