Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) oraz Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) oraz Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, związane przede wszystkim z:

  • wdrożeniem zasobu celowego Funduszu Gwarancyjnego mającego na celu wsparcie obowiązujących mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo płynności rozliczeń,
  • zmianą zasad wyznaczania współczynników uznania zabezpieczeń niepieniężnych na depozyty zabezpieczające.

Dodatkowo, w nowej wersji Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej uwzględniono:

  • zmianę zapisów w zakresie depozytu historycznego,
  • zmiany w Tabeli Opłat,
  • inne zmiany o charakterze doprecyzowującym.

Jednocześnie w związku z wydzieleniem zasobu celowego Funduszu Gwarancyjnego w celu wsparcia płynności rozliczeń, zmianie uległa treść Zasad postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia.

W związku ze zmianami w Tabeli opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy), zmianie uległa również treść Szczegółowych zasad naliczania opłat pobieranych od Członków Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym opisem wprowadzanych zmian.

Szczegółowy opis zmian - Zmiany w regulacjach IRGiT

Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy)

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej 

Szczegółowe zasady naliczania opłat pobieranych od Członków Giełdowej Izby Rozrachunkowej 

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia