Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”, „Izba”) informuje, że na stronie internetowej zostało opublikowane podsumowanie informacji na temat Przypadku naruszenia z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie IRGiT w zakładce Obsługa Przypadku naruszenia w sekcji Historyczne Przypadki naruszenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Wieczorek, Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem IRGiT

@email, 696-880-400

Łukasz Grządka, Zastępca Dyrektora w Działu Zarządzania Ryzykiem IRGiT

@email, 665-650-757