Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem z dnia 26 kwietnia 2022 r. informujemy, iż Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”, „Izba”) zakończyła proces zamykania otwartych pozycji Członka Izby, wobec którego stwierdziła Przypadek naruszenia.

W wyniku procesu zamykania otwartych pozycji, nie wystąpiła strata na portfelu Członka Izby, wobec którego stwierdzony został Przypadek naruszenia, tj. wartość rozrachunków finansowych nie przekracza poziomu wniesionych przez niego zabezpieczeń.

Wobec powyższego, nie ma konieczności wykorzystania środków wniesionych przez pozostałych Członków Izby do funduszu gwarancyjnego, na podstawie § 43 ust. 1 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy).

Izba będzie informowała o dalszych, istotnych działaniach podejmowanych w tej sprawie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Wieczorek, Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem IRGiT

@email, 696-880-400

Łukasz Grządka, Zastępca Dyrektora w Dziale Zarządzania Ryzykiem IRGiT

@email, 665-650-757