Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Niniejszym informujemy, iż Zarząd IRGiT podjął decyzje o zmianie opłat określonych w Tabelach Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej:

  1. W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje obniżenie opłaty w odniesieniu do środków pieniężnych wniesionych do systemu gwarantowania rozliczeń w zakresie wpłat na rachunki Izby, o których mowa w § 57 ust. 1 lit. a (Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w § 57 ust. 1 lit. c (Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej do wysokości 10% opłaty wyznaczonej zgodnie z Tabelą Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy). 
  2. W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje obniżenie opłaty w odniesieniu do środków pieniężnych wniesionych do systemu gwarantowania rozliczeń w zakresie wpłat na rachunki Izby, o których mowa w § 51 ust. 1 lit. a (Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w § 51 ust. 1. lit. c (Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej do wysokości 10% opłaty wyznaczonej zgodnie z Tabelą Opłat Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.
  3. W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje odstąpienie od pobierania opłaty naliczanej od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje bankowe, o której mowa w sekcji III, punkcie 3.2 Tabeli Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy),
  4. W okresie od kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje odstąpienie od pobierania opłaty naliczanej od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup energetycznych, o której mowa w sekcji III, punkcie 11 Tabeli Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy),
  5. W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca r. obowiązuje odstąpienie od pobierania opłaty naliczanej od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje bankowe, o której mowa w sekcji V, punkcie 1.2 Tabeli Opłat Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

Tabele Opłat uwzględniające powyższe zmiany dostępne są na stronie internetowej IRGiT w zakładkach Tabela Opłat GIR i Tabela Opłat IRR.